Op naar een sterker draagvlak voor kwaliteitsmanagement!

Van vastleggen naar verbinden

Kwaliteitsmanagement is volop in beweging. Als er één conclusie uit dit onderzoek kan worden getrokken, dan is dat het wel. Organisaties met een kwaliteitsmanagementsysteem zien dit maar al te goed; kwaliteit is niet meer van één afdeling of persoon, managen gebeurt in zelfsturende teams en systemen worden agile. In dit onderzoek is goed naar voren gekomen hoe de kwaliteitsprofessional hiermee om gaat.

 

Door Harmen Koopman, marketing- en communicatiemanager bij Scienta

 

Vroeger ging het kwaliteitsmanagement over producten: een product voldeed aan specificaties, gestelde eisen en wet- en regelgeving. Was dit allemaal in orde, dan was er sprake van een hoge kwaliteit. Wat een verschil met vandaag: kwaliteitsmanagement gaat inmiddels over de kwaliteit van de gehele organisatie. Goed leiderschap, de organisatie in haar context zien en het omgaan met onzekerheden spelen tegenwoordig allemaal een rol in kwaliteitsmanagement.

Niet verwonderlijk dus dat in dit onderzoek is gevraagd naar de soft skills van de kwaliteitsprofessional. Traditioneel gezien zijn de hard skills van belang geweest voor kwaliteitsmanagement, zoals analyseren, berekeningen maken en technische kennis. Voor het garanderen van productkwaliteit is dit nog steeds een belangrijke voorwaarde. Maar de klant wil meer. En om aan die vraag te voldoen, is het noodzakelijk om de gehele organisatie in beweging te krijgen. En daar komen soft skills, zoals teamwork, luisteren en leiderschap bij kijken. In populaire procesmanagementmethodes, zoals Lean en Kaizen, zijn deze eigenschappen cruciaal voor verbetering.

Volgens mij worden deze twee skills allebei even belangrijk. Ontwikkelingen als Big Data en Artificial Intelligence (AI) komen de analytische skills van de kwaliteitsmanager alleen maar ten goede. Soft skills zijn lange tijd onderbelicht geweest in kwaliteitsmanagement, maar dat wil niet zeggen dat de één belangrijker is dan de ander. Het vak van de kwaliteitsprofessional wordt juist de perfecte combinatie tussen onze twee hersenhelften: het creatieve en het analytische, het doorgronden en het communiceren.

Normen in tijden van verandering

ISO heeft deze trend goed begrepen. Met het vernieuwen van de managementsysteemstandaarden zijn de normen breder geworden en sluiten ze meer aan op de strategische issues van de organisaties. Persoonlijk vind ik de normen toegankelijker, breder en toepasbaarder geworden, voor meer organisaties. Gelukkig vind niet alleen ik dat; driekwart van de kwaliteitsprofessionals in Nederland vindt dat de normen zijn verbeterd met de nieuwe 2015-versies.

2017 wordt daarmee ook het jaar dat veel organisaties ‘overgaan’ op de nieuwe standaarden. Wat ik bij onze klanten zie, is dat 2016 het jaar van voorbereiden was en 2017 het jaar wordt van de ‘externe audit’. En met deze overgang komen veel zaken samen: een nieuwe invulling van kwaliteit, waarbij kwaliteit niet meer de verantwoordelijkheid is van één persoon of afdeling, maar van de gehele organisatie. Maar juist dáár wringt de schoen. […]

Dit is een gedeelte van het artikel zoals geplaatst in het rapport ‘De wereld van de kwaliteitsmanager’, wilt u het gehele artikel en artikelen van andere vakspecialisten lezen?

Share this post