MVO als kans voor de kwaliteitsmanager!

Duurzaamheid/MVO zou hoog op het prioriteitenlijstje moeten staan

Duurzaam ondernemen heeft stevig postgevat in het Nederlandse bedrijfsleven. Met name de grote bedrijven laten zich terecht niet onbetuigd in hun zoektocht naar maatschappelijke verantwoord ondernemen en het streven naar maatschappelijke waardecreatie. De governance is ingeregeld, de verslaglegging vrijwel standaard en het vizier is nu echt weer gericht op concrete projecten en programma’s: inhoudelijke verbetering. Begrippen als ketengerichte impact en circulariteit mogen zich daarbij in een warme belangstelling verheugen.

 

Door Rob van Tilburg, leading professional duurzaam ondernemen, Royal HaskoningDHV

 

Daarmee zou je verwachten dat dit onderwerp ook vaste voet aan de grond krijgt binnen het Nederlandse MKB en in het bijzonder de kwaliteitsmanager daarbinnen. Uiteindelijk leveren zij weer aan die grote bedrijven, die hun duurzaamheidsbeleid vaak in hun toeleverketen doorvertalen. Soms heel expliciet in de vorm van harde eisen (‘geen conflict mineralen’, ‘minimaal 3 sterren beter leven kip’), dan weer wat indirecter geuit in de vorm van (impliciete) verwachtingen. Hoe logisch zou het zijn dat duurzaamheid/MVO dus hoog op het prioriteitenlijstje van de KAM-manager staat? Immers, gaat verlicht kwaliteitsmanagement niet over het voldoen en overtreffen van klantverwachting en -beleving?

Het Nationaal Onderzoek 2017 van Kwaliteit in Bedrijf geeft echter een heel ander beeld. Een kleine minderheid geeft aan MVO een hoge prioriteit toe te kennen en een minimaal percentage kondigt aan met MVO te willen ‘starten’. Evenmin mag leveranciers-beoordeling (of dialoog?) rekenen op veel aandacht, een thema dat juist in MVO-land cruciaal is. Meer belangstelling blijkt er te zijn voor risicomanagement bijvoorbeeld, in mijn beleving juist een vak-gebied waar MVO weer uit weg beweegt. MVO gaat niet alleen maar over (reactief) managen van risico’s, maar steeds meer over pro-actieve waardecreatie. Tot zover is het beeld dus verrassend, een beetje teleurstellend, maar wel consistent.

 

Van strategisch belang

Toch geven veel KAM-managers aan wat meer belangstelling en steun van de directie op prijs te stellen. Daar blijkt het nog al eens aan te schorten. En hier ligt denk ik met name een kans.  […]

Dit is een gedeelte van het artikel zoals geplaatst in het rapport ‘De wereld van de kwaliteitsmanager’, wilt u het gehele artikel en artikelen van andere vakspecialisten lezen?

Share this post