Maak een kickstart met ISO 9001:2015!

Omschakelen naar ‘de nieuwe ISO 9001’ vergt herbezinning op de kwaliteitscultuur

De Nationale Enquête van Kwaliteit in Bedrijf onderzocht onder enkele honderden kwaliteitsmanagers wat hen bezighoudt, wat hun uitdagingen zijn en welke rol de manager en kwaliteitsmanagement hebben anno 2017. Bijna zeven op de tien managers melden dat de organisaties waarvoor zij werken, dit jaar hun ISO 9001-certificaat willen omzetten naar ISO 9001:2015. Toch staat de overstap slechts bij vier van de tien kwaliteitsmanagers op de prioriteitenlijst. Het lijkt er dus op dat veel bedrijven de uitdaging vooruitschuiven. Matthijs Dierick, trainer en lead auditor bij DNV GL herkent deze trend uit de praktijk. ‘Het zou verstandig zijn om NU te starten!’, zegt hij.

 

Door Heleen Aalders

 

‘Versie 2015 vereist een compleet andere manier van denken. Voor organisaties waar kwaliteit een zaak is van de kwaliteitsafdeling, wordt dit een flinke kluif!’, aldus Dierick. ‘Omschakelen naar “de nieuwe ISO 9001” vergt een herbezinning op de kwaliteitscultuur. Waar versie 2008 vooral gericht was op de beheersing van processen, vereist versie 2015 dat directies en managers gaan denken in kansen en risico’s.’

 

Risico’s onderkennen en kansen herkennen

Dierick vertelt hoe hij de nieuwe ISO ervaart: ‘De “nieuwe” norm is een verzameling van best practices die wereldwijd zijn vergaard. De input komt van bedrijven met een sterke visie op geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Voor deze ondernemingen is versie 2015 een formaliteit… Kwaliteit is verankerd in hun bedrijfsvoering, van directie tot werkvloer.’

Matthijs Dierick: ‘Overal om ons heen zien we bedrijven omvallen doordat niet tijdig risico’s van concurrentie en veranderende vraag zijn onderkend; dat is funest. Een voorbeeld van een bedrijf dat juist wél vooruitkeek, is Nedap, van oorsprong producent van bakelieten wc-brillen, tegenwoordig gespecialiseerd in innovatieve technologische oplossingen voor de zorg, de landbouw en de beveiligingssector. Door tijdig de koers te verleggen, blijft dit bedrijf relevant. Risico’s onderkennen is dus ook kansen herkennen!’

 

Betrokken directies

ISO 9001: 2015 vergt ook een nieuwe, sterkere inzet en betrokkenheid op strategisch niveau. Voorheen werd kwaliteit vaak door directies gedelegeerd. Nu zal het topmanagement vooruit moeten lopen en moeten laten zien hoe prioriteiten veranderen om succesvol te blijven. Directies zullen een strategie moeten volgen die gericht is op ontwikkelingen onder stakeholders en risicomanagement. Voor kwaliteitsmanagers is deze betrokkenheid van directies overigens een lang gekoesterde wens, zo blijkt uit de Nationale Enquête. En dat geldt ook voor draagvlak in de breedte van organisaties.

 

Uit de startblokken!

Nu starten met voorbereiden dus, is het devies. Hoe pak je dat aan? En is het moeilijk? ‘Nee’, zegt Dierick. ‘Voorheen dachten we bij ISO aan het beschrijven van procedures, werkinstructies en handboeken. Dat kon belastend zijn. Maar ISO 9001:2015 geeft hierin veel vrijheid en doet een appèl aan de eigen verantwoordelijkheid. De norm beschrijft wel wat de organisatie geregeld moet hebben, maar niet hoe! Bij audits zal de aandacht minder uitgaan naar documentatie en meer naar de aantoonbaarheid van kwaliteit in de praktijk.’

Er zijn trainingen en workshops die inzicht geven in wat er moet gebeuren, door wie en hoe! Een inspirerende start! In een halve dag worden bijvoorbeeld directie en management bijgepraat over de HSL-structuur van de nieuwe normen, over risico-oriëntatie en de rol van het hoger management. Een cursus Normkennis of een Conversie training kan concrete handvatten geven om van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ versie te komen. Ook ontwikkelde DNV GL verschillende elektronische tools, zoals de Risk Assessment Tool, die laat zien in hoeverre de organisatie klaar is voor de overstap en waar er nog actie nodig is.

Dit artikel is gepubliceerd in het rapport ‘De wereld van de kwaliteitsmanager’, wilt u de artikelen van andere vakspecialisten ook lezen?

Share this post