NATIONAAL ONDERZOEK 2017

‘DE WERELD VAN DE KWALITEITSMANAGER’

Waar droomt u als kwaliteitsprofessional van en waar ligt u van wakker? ­
Wat zijn uw ­uitdagingen en welke rol heeft kwaliteitsmanagement in uw ­organisatie?

Kwaliteit in Bedrijf heeft dit onderzocht in het Nationaal Onderzoek 2017 ‘De wereld van de kwaliteitsmanager’, welke gehouden werd onder zo’n driehonderd kwaliteitsprofessionals. De resultaten ervan vindt u in deze 52 pagina’s tellende speciale versie van de Trendbijlage. Een rapport vol bijzondere uitkomsten en wetenswaardigheden die u helpen direct inzicht te krijgen in wat uw doelgroep bezighoudt.

REFLECTIE VAN VAKSPECIALISTEN OP HET ONDERZOEK

In deze Trendbijlage wordt door vakspecialisten (BCM+, DNV GL, INK, Kader, MVO Nederland, NEN, NNK, Royal HaskoningDHV, Scienta, en Smile) gereflecteerd op de resultaten. Korte artikelen waarin vanuit verschillende perspectieven vooruitgeblikt wordt op wat ons de komende tijd in het verschiet ligt.

Bijna de helft van de kwaliteitsmanagers in Nederland ziet de volwassenheid van hun kwaliteitsmanagement op een aanvaardbaar, hoog niveau. Dat is een goede score, maar tegelijkertijd zijn er voldoende uitdagingen op allerlei gebieden, geven zij aan. Eén daarvan is risicomanagement.

Door Gert Kogenhop, directeur bcm+

Het onderzoek ‘De wereld van de kwaliteitsmanager’ van Kwaliteit in Bedrijf laat duidelijk zien dat KAM-managers er veel waarde aan hechten hun organisatie te toetsen aan heldere normen, zoals de ISO 9001 of ISO 14001. Vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is dat een uitstekende zaak. Tegelijkertijd geven deze certificeringen geen antwoord op de vraag in hoeverre bedrijven voldoen aan maatschappelijke normen en afspraken. Daarvoor is een andere benadering nodig.

 

MVO Nederland

DIT RAPPORT GEEFT U DIRECT ANTWOORD OP VRAGEN ALS:

Hoofdstuk 1 – Certificering

Hoeveel organisaties zijn er gecertificeerd en volgens welke normen? Zijn deze organisaties van plan om zich volgens de nieuwe normen te certificeren en zijn de organisaties die dit al gedaan hebben tevreden over de nieuwe norm?

Hoofdstuk 2 – De kijk op kwaliteitsmanagement

Wat is de kijk van directie en medewerkers op kwaliteitsmanagement? Hoe worden problemen aangepakt en kwaliteitsverbeteringen uitgevoerd?

Hoofdstuk 3 – Stellingen

Is kwaliteitsmanagement de verantwoordelijkheid van één persoon of afdeling, of van de gehele organisatie? Zijn de nieuwe 2015-normen een verbetering? Zijn soft skills belangrijker dan hard skills? Ontdek wat uw collega’s vinden.

Hoofdstuk 4 – Taken

Aan welke taken besteedt de kwaliteitsprofessional de meeste tijd? En is dat ook hoe hij zijn tijd had willen besteden?

Hoofdstuk 5 – Informatie en kwaliteitsmanagementsystemen

Welke middelen en instrumenten worden er ingezet voor kwaliteitsmanagementsystemen? Hoe wordt de documentatie onderhouden? En welke thema’s en onderwerpen staan er op het prioriteitenlijstje van de kwaliteitsprofessional?

Hoofdstuk 6 – Kwaliteitsteam en werktijd

Hoe groot is een kwaliteitsteam en hoeveel tijd besteden de respondenten aan de belangrijkste thema’s?

Hoofdstuk 7 – Bevoegdheid en inkoop

In hoeverre nemen de respondenten zelf beslissingen over inkoop en zijn ze van plan zakelijke aankopen te doen met betrekking tot hun kwaliteitsmanagementsysteem?

Hoofdstuk 8 – Informatie

Waar zoekt de kwaliteitsprofessional naar informatie als er een zakelijke aankoop gedaan moet worden? En naar wat voor soort informatie wordt er gezocht?

Hoofdstuk 9 – Over u

Welke functie hebben de respondenten, in welke branche bevinden ze zich en wat is de grootte van hun organisatie?

Wilt u de resultaten bekijken?

U kunt het rapport bestellen voor € 39,- excl. BTW

© 2017 – Alcedo media BV, uitgever Kwaliteit in Bedrijf